Älva i Fluorit

En helt fantastisk Tingeling i Fluorit. Så vackert gjord. 5x4cm
Fluorit symboliserar den flytande eviga strömmen av sinnesintryck från den inre och yttre världen som fyller vårt sinne. Den hjälper oss till koncentration, att se både verklighet och sanning bakom illusionen och både ta in och agera på information utifrån ett objektivt ställningstagande.

495,00 kr