Hjärta i Unakit

4cm
Ursprung: Afrika
Egenskaper: Unakite sägs vara en sten för vision, som öppnar det tredje ögat och är användbart för att skåda. Det antas också vara en sten av balans, grunda jaget samtidigt som känslor och andlighet sammanförs. Bland kristallhelande utövare används unakite för att stödja rekonvalescens från sjukdom.

65,00 kr