Prehnit Med Svart Turmalin

Prehnite med svart turmalin. 
Prehnit är en sten för drömmande och kreativt tänkande. Den stärker meditation, avslappning och att ur djupet av sig själv plocka fram minnen eller insikter. Prehnit har använts för att förutsäga framtiden framför allt inom området andlig och personlig utveckling.
Svart Turmalin är en starkt beskyddande sten som blockerar all negativ energi, eller psykiska attacker. ... Svart Turmalin är mycket grundande, den balanserar och skyddar alla chakran. Använd svart Turmalin för att skydda mot elektromagnetisk strålning.

55,00 kr