Rökkvarts Cuddlestone

Kvalitet: mycket hög
Ursprung: Brasilien
Storlek: 20-30mm
Rökkvarts är en hög energi sten som jordar sin bärare med jordens kraft. Använd Rökkvarts till att absorbera och flytta negativ energi. Är även en bra smärtlindrande.
Arbetar med alla chakran men lägger sitt fokus på rot och solar plexus chakra.

55,00 kr