Zebra Fältspat

Fältspat är en sten för kreativitet, hjälper till att hitta okonventionella och spännande sätt att uppnå mål genom att stimulera kreativt tänkande. Ökar din självrespekt, självkänsla och självmedvetenhet.

50,00 kr